Inzetbrief werkgever arbeidsvoorwaardenakkoord Nationale Politie 2018 en verder

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de korpschef van de Nationale Politie aan het Centraal Georganiseerd Politie-Overleg (CGPO). De brief bevat de werkgeversinzet voor de onderhandelingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Politie vanaf 2018. Het vorige akkoord gold van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017.