Advies Raad voor het Openbaar Bestuur over ICL-bijdrage Lelystad

Brief van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met een evaluatie van de jaarlijkse bijdrage aan de gemeente Lelystad. Deze bijdrage werd ingesteld op advies van de Interdepartementale Commissie Lelystad (ICL) in 1987.

Advies Raad voor het Openbaar Bestuur over ICL-bijdrage Lelystad (PDF | 14 pagina's | 803 kB)