Evaluatie ICL-bijdrage Lelystad

Rapport naar aanleiding van de opdracht door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tot evaluatie van de jaarlijkse bijdrage aan de gemeente Lelystad op basis van het advies van de Interdepartementale Commissie Lelystad (ICL) uit 1987.

Evaluatie ICL-bijdrage Lelystad (PDF | 323 pagina's | 22,5 MB)