Advies College voor de Rechten van de Mens op wetsvoorstel Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden

Het College voor de Rechten van de Mens stuurt minister Dekker een reactie op het wetsvoorstel  Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden. 

Advies College voor de Rechten van de Mens op wetsvoorstel Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden ( PDF | 4 pagina's | 248 kB )