Nader rapport inzake Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverband

Ministers Grapperhaus en Dekker sturen de Tweede Kamer hun reactie op het advies van de Raad van State inzake gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden.

Bijlagen