Definitief BIT-advies programma TransVIR2RvO

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) adviseert minister Schouten over het programma TransVIR2RVO van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Definitief BIT-advies programma TransVIR2RvO (PDF | 8 pagina's | 3,2 MB)