Stand van zaken onderzoek Covid-19 naar nertsenbedrijven

In deze brief informeert minister Schouten de Tweede Kamer, mede namens de minister van VWS, over de laatste stand van zaken in het lopende onderzoek op de drie met COVID-19 besmette nertsenbedrijven.

Stand van zaken onderzoek Covid-19 naar nertsenbedrijven (PDF | 4 pagina's | 102 kB)