Voorlopige kaderbrief Wlz 2021

Reactie op het mei-advies over de toereikendheid van het budgettair kader Wlz in 2020. Daarnaast staat er informatie in de brief over het voorlopige budgettair kader voor de Wlz in 2021 en een aantal andere financiële onderwerpen in verband met de Wlz.

Voorlopige kaderbrief Wlz 2021 (PDF | 7 pagina's | 611 kB)