Kamerbrief voorlopige kaderbrief WLZ 2021

Minister De Jonge stuurt een afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het voorlopig budgettair kader Wlz 2021 aan de Tweede Kamer.

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief voorlopige kaderbrief WLZ 2021 (PDF | 1 pagina | 80 kB)