Kamerbrief tijdpad informatie over Omgevingswet

Minister Ollongren informeert de Eerste Kamer over het tijdpad wanneer de Eerste Kamer welke informatie kan verwachten in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet.