Definitief Bureau ICT-toetsing (BIT) Advies Digitaal Stelsel Omgevingswet 2020

Advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) op het Digitaal Steisei Omgevingswet.

Definitief Bureau ICT-toetsing (BIT) Advies Digitaal Stelsel Omgevingswet 2020 (PDF | 10 pagina's | 1,8 MB)