Beleidsreactie tweede Gateway Review Health Check `Samenwerken is samen doen!`

De tweede Gateway Review met de beleidsreactie richt zich op de uitvoeringspraktijk van gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen die aan de lat staan voor de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Beleidsreactie tweede Gateway Review Health Check `Samenwerken is samen doen!` (PDF | 6 pagina's | 61 kB)