Bestuurlijke reactie op Definitief BIT advies Digitaal Stelsel Omgevingswet 2020

Definitieve advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over de stap naar doorontwikkeling en uitbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de bestuurlijke reactie daarop.