Reactie Bestuurlijk Overleg Taskforce Integriteit Zorgsector op rapport 'Verwevenheid zorg & criminaliteit'

Het Bestuurlijk Overleg van de Taskforce Integriteit Zorgsector stuurt minister Van Ark zijn reactie op het rapport 'Verwevenheid zorg & criminaliteit'.

Reactie Bestuurlijk Overleg Taskforce Integriteit Zorgsector op rapport 'Verwevenheid zorg & criminaliteit' (PDF | 3 pagina's | 324 kB)