Reactie op brief Nationale Ombudsman over geautomatiseerde kwijtscheldingstoets

Afschrift van de reactie op de brief van de Nationale Ombudsman over de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets. De Nationale Ombudsman heeft geadviseerd om te zorgen voor een wettelijke basis zodat meer mensen die in aanmerking komen voor kwijtschelding er ook een beroep op doen.

Reactie op brief Nationale Ombudsman over geautomatiseerde kwijtscheldingstoets ( PDF | 2 pagina's | 106 kB )