Afschrift appreciatie brief BOVAG appreciatie reactie RAI Vereniging en BOVAG OvV rapport

Afschrift van de brief van minister Visser (IenW) aan BOVAG. De brief bevat haar appreciatie (reactie) op de brief van BOVAG over het rapport 'Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer'. Dit is een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Afschrift appreciatie brief BOVAG appreciatie reactie RAI Vereniging en BOVAG OvV rapport (PDF | 2 pagina's | 377 kB)