Aanbiedingsbrief bij afschrift appreciatie op reactie RAI Vereniging en BOVAG OvV rapport

Minister Visser (IenW) stuurt afschriften van haar brieven aan de voorzitter van RAI Vereniging en de voorzitter van BOVAG naar de Tweede Kamer. De brieven bevatten haar reactie (appreciatie) op de reactie van RAI Vereniging en BOVAG op het rapport 'Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer'. Dit is een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Aanbiedingsbrief bij afschrift appreciatie op reactie RAI Vereniging en BOVAG OvV rapport (PDF | 1 pagina | 174 kB)