Brief aan zorgrelaties over Fase 2d

Brief van Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS),  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan zorgrelaties, over het bekrachtigen vaan Fase 2d. 

Brief aan zorgrelaties over Fase 2d (PDF | 3 pagina's | 1,8 MB)