Reactie intrekken besluit tot afkondiging opschaling ziekenhuiscapaciteit naar fase 2d

Minister Kuipers (VWS) reageert op het verzoek van het Landelijk Netwerk Acute Zorg tot het intrekken van het afkondigen van fase 2d van het opschalingsplan COVID-19.

Reactie intrekken besluit tot afkondiging opschaling ziekenhuiscapaciteit naar fase 2d (PDF | 1 pagina | 80 kB)