Beleid m.b.t. meldingsplicht, surveillance, testen en BCO in de transitieperiode na de crisisfase

Bijlage bij het 144e advies van het Outbreak Management Team (OMT). 

Beleid m.b.t. meldingsplicht, surveillance, testen en BCO in de transitieperiode na de crisisfase (PDF | 14 pagina's | 272 kB)