Afschrift van brief aan Tweede Kamer aanbieding Handreiking Constitutionele Toetsing

Afschrift van Kamerbrief van minister Bruins Slot (BZK) aan de Tweede Kamer van 15 maart 2022 waarbij de Handreiking Constitutionele Toetsing is toegezonden.

Afschrift van brief aan Tweede Kamer aanbieding Handreiking Constitutionele Toetsing (PDF | 2 pagina's | 109 kB)