Antwoorden commissievragen procedure verzoek om aanvulling passende beoordeling Schiphol

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen over de brief 'Procedure aanvulling vergunningaanvraag Wet natuurbescherming en passende beoordeling wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol'. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

Antwoorden commissievragen procedure verzoek om aanvulling passende beoordeling Schiphol (PDF | 17 pagina's | 512 kB)