Afschrift brief over aanvraag onderzoek behandelcomponent en bekostigingsadvies behandeling Wlz

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) over de aanvraag van een onderzoek naar de behandelcomponent en bekostigingsadvies behandeling Wlz. 

Afschrift brief over aanvraag onderzoek behandelcomponent en bekostigingsadvies behandeling Wlz (PDF | 6 pagina's | 148 kB)