Afschrift brief over inwerkingtreding Wet versterking decentrale rekenkamers

Afschrift van een brief over de inwerkingtreding van de Wet versterking decentrale rekenkamers (Wvdr) per 1 januari 2023. De brief is verstuurd door de minister van BZK aan gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders, provinciale staten en colleges van gedeputeerde staten, en de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen.

Afschrift brief over inwerkingtreding Wet versterking decentrale rekenkamers (PDF | 5 pagina's | 136 kB)

Wet versterking decentrale rekenkamers

Het doel van de Wvdr is om een sluitend, wettelijk stelsel te creëren voor gedegen, onafhankelijk rekenkameronderzoek, ter ondersteuning van de controlerende rol van raden, staten en algemene besturen van waterschappen.