SGO-brief 2024

Brief van de secretarissen-generaal aan informateur Ronald Plasterk. De secretarissen-generaal zijn belast met de ambtelijke leiding over een ministerie.