VIN-advies inzake visie op voedsel uit zee en grote wateren

Reactie van Visserij Innovatie Netwerk op het concept-Visie voedsel uit zee en grote wateren.

VIN-advies inzake visie op voedsel uit zee en grote wateren