Stand van zaken verkiezingsagenda 2030 (maart 2024)

Stand van zaken Verkiezingsagenda 2030 (maart 2024). Gezamenlijke agenda van de VNG, de NVVB, de Kiesraad en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Stand van zaken verkiezingsagenda 2030 (maart 2024)