Reactie op adviezen aan BZK over evaluatie Tweede Kamerverkiezing 2023

Reactie op adviezen aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing 2023.

Reactie op adviezen aan BZK over evaluatie Tweede Kamerverkiezing 2023