Naschrift op BIT-advies project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen

Afschrift van de brief van het Adviescollege ICT-toetsing aan minister Dijkgraaf (OCW) . De brief bevat het BIT-advies over het project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen (DAB) voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van 8 april 2024. BIT staat voor Bureau ICT-toetsing.

Naschrift op BIT-advies project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen