De Arbeidstijdenwet (Duits)

De Arbeidstijdenwet (Duits) (PDF | 32 pagina's | 629 kB)

In deze Duitstalige publicatie vindt u informatie over de Arbeidstijdenwet.

Deze publicatie is bestemd voor werkgevers en werknemers en bevat de volgende onderwerpen:

 • Wat regelt de Arbeidstijdenwet?
 • Hoeveel mag een werknemer werken?
 • Is werken op zondag verplicht?
 • Welke regels gelden voor nachtdiensten?
 • Welke regels gelden voor oproepbaar zijn bij onvoorziene omstandigheden(consignatie)?
 • Welke regels gelden voor bereikbaar zijn op de werkplek (aanwezigheidsdienst)?
 • Werk en zwangerschap.
 • Wat zijn de uitzonderingen op de Arbeidstijdenwet?
 • Specifieke regels.
 • Geldt de Arbeidstijdenwet ook voor stagiairs en zelfstandigen?
 • Voor wie geldt de Arbeidstijdenwet niet?
 • Welke verplichtingen heeft de werkgever?
 • Overtreding: wat zijn de gevolgen?
 • Schematisch overzicht Arbeidstijdenwet.

Datum van uitgave: februari 2010 / ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) / bestelcode 160de