Wet voorwaardelijke invrijheidstelling

Wet voorwaardelijke invrijheidstelling (PDF | 3 pagina's | 354 kB)

In deze publicatie vindt u informatie over de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling die op 1 juli 2008 in werking is getreden. Deze wet houdt in dat het systeem van vervroegde invrijheidstelling van gedetineerden is omgevormd tot voorwaardelijke invrijheidstelling. Dit betekent dat een gedetineerde niet langer in aanmerking komt voor vervroegde invrijheidstelling als hij tweederde van zijn straf heeft uitgezeten.

Deze publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • aanleiding,
  • hoofdlijnen van de wet,
  • uitvoering.

Datum van uitgave: 2008 / Bestelcode 8879