Handreiking Stelsel Internationale Kinderontvoering

Dit document bevat een handreiking waarin de werking wordt toegelicht van het door Nederland ingerichte stelsel voor inkomende internationale kinderontvoeringszaken in het kader van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag 1980. Deze Handreiking is met name bedoeld voor advocaten en beschrijft de werkwijze van de ketenpartners die betrokken zijn bij de behandeling van een internationale kinderontvoeringszaak naar Nederland.

Handreiking Stelsel Internationale Kinderontvoering (PDF | 8 pagina's | 173 kB)

De handreiking is vooral bedoeld voor advocaten.

Versie: mei 2016