Ontslag wegens andere omstandigheden (informatie voor werkgevers)

In deze publicatie staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden als u een werknemer wilt ontslaan wegens andere omstandigheden, die niet al expliciet in de wet aangemerkt zijn als redelijke grond voor ontslag.

Meer weten? Bekijk alle publicaties voor werkgevers over het ontslagrecht.