Wet werk en zekerheid: Ontslag wegens andere omstandigheden (factsheet voor werknemers) - geldig tot 1-1-2020

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden als u een werknemer bent en uw werkgever wil u ontslaan wegens andere omstandigheden, die niet al expliciet in de wet aangemerkt zijn als redelijke grond voor ontslag.

Meer weten? Bekijk alle brochures voor werknemers over het nieuwe ontslagrecht.