Ontslag wegens andere omstandigheden (informatie voor werknemers)

In deze publicatie staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden als u een werknemer bent en uw werkgever wil u ontslaan wegens andere omstandigheden, die niet al expliciet in de wet aangemerkt zijn als redelijke grond voor ontslag.

Meer weten? Bekijk alle publicaties voor werknemers over het ontslagrecht.