Ontslag wegens het zonder deugdelijke grond niet nakomen van re-integratieverplichtingen (informatie voor werkgevers)

In deze publicatie  staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden als u een werknemer wil ontslaan omdat hij zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt.

Meer weten? Bekijk alle publicaties voor werkgevers over het ontslagrecht.