Ontslag wegens het zonder deugdelijke grond niet nakomen van re-integratieverplichtingen (informatie voor werknemers)

In deze publicatie staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden als uw werkgever u wil ontslaan omdat u uw re-integratieverplichtingen niet nakomt.

Ontslag wegens het zonder deugdelijke grond niet nakomen van re-integratieverplichtingen (informatie voor werknemers) (PDF | 5 pagina's | 312 kB)

Meer weten? Bekijk alle publicaties voor werknemers over het ontslagrecht.

Gesproken versie

Wet werk en zekerheid: Ontslag wegens het zonder deugdelijke grond niet nakomen van re-integratieverplichtingen (factsheet werknemers)