Wet werk en zekerheid: Ontslag van een werknemer met een tijdelijk contract (factsheet voor werkgevers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden als u een werknemer met een tijdelijk contract wilt ontslaan.

Meer weten? Bekijk alle brochures voor werkgevers over het nieuwe ontslagrecht.