Wet werk en zekerheid: Ontslag van een werknemer met een tijdelijk contract (factsheet voor werknemers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden als u een werknemer bent met een tijdelijk contract en uw werkgever wil u ontslaan.

Meer weten? Bekijk alle brochures voor werknemers over het nieuwe ontslagrecht.