Wet werk en zekerheid: Ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (factsheet werkgevers) - geldig tot 1-1-2020

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening mee moet houden als u uw werknemer wegens onvoldoende functioneren wilt ontslaan.

Meer weten? Bekijk alle brochures voor werkgevers over het nieuwe ontslagrecht.