Wet werk en zekerheid: Ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (factsheet werkgevers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening mee moet houden als u uw werknemer wegens onvoldoende functioneren wilt ontslaan.

Meer weten? Bekijk alle brochures voor werkgevers over het nieuwe ontslagrecht.