Wet werk en zekerheid: De transitievergoeding

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt.

Meer weten? Bekijk alle brochures voor werkgevers over het nieuwe ontslagrecht. Er is ook een serie brochures over ontslag voor werknemers.