Wet werk en zekerheid: Vervolgstappen: kantonrechter, hoger beroep en cassatie - geldig tot 1-1-2020

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen per 1 juli 2015 de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven welke vervolgstappen genomen kunnen worden als de werkgever of de werknemer het niet eens is met de uitspraak van UWV of de kantonrechter.

Meer weten? Bekijk alle brochures voor werkgevers over het nieuwe ontslagrecht. Er is ook een serie brochures over ontslag voor werknemers.