Kennisdocumenten Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze kennisdocumenten geven antwoord op veel gestelde vragen over de banenafspraak, beschut werk en ondersteuning voor personen die vallen onder de Participatiewet. Naar aanleiding van praktijksignalen zijn de Participatiewet, de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en het instrument beschut werk vanaf januari 2017 aangepast. De kennisdocumenten zijn daarop geactualiseerd. Op deze pagina kan iedereen snel de juiste informatie vinden over deze onderwerpen.