Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (2023)

Het kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een beperking te creëren. Dit document geeft de hoofdlijnen van deze afspraken weer.

Bijlage 'De Wet banenafspraak en de privacy' (PDF | 14 pagina's | 417 kB)