Verwijsafspraken Geestelijke gezondheidszorg

In deze flyer vindt u de nieuwe afspraken over verwijzen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Zorgverzekeraars en ggz-aanbieders hebben in december 2019, samen met het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit, afspraken gemaakt om de regeldruk in de geestelijke gezondheidszorg terug te dringen.

De regels die voor de verwijzing naar de ggz gelden zijn eenduidiger en duidelijker opgeschreven, overbodige regels zijn geschrapt en ze sluiten nu beter aan op hoe een (door)verwijzing in de praktijk werkt.

De afspraken zijn ingegaan op 1 januari 2020 en gelden voor alle verwijzers en regiebehandelaars in de ggz.