Informatieblad over de Wet ter introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers

Sinds 1 januari 2017 heeft de politie de bevoegdheid om verdachten van geweld te testen op het gebruik van alcohol en drugs. In dit informatieblad leest u de achtergronden en de regels die hierbij gelden.

Gesproken versie