Informatieblad Affectieschade in strafzaken

Dit informatieblad informeert u over de wet Affectieschade die per 1 januari 2019 in werking is getreden.

Informatieblad Affectieschade in strafzaken (PDF | 2 pagina's | 81 kB)

Affectieschade is schade die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden van een naaste of doordat een naaste ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen als gevolg van een gepleegd strafbaar feit.

Gesproken versie informatieblad Affectieschade in strafzaken