Factsheet uitvoering Participatiewet 2015-2019

Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met augustus 2019. Het behandelt ontwikkelingen op drie thema’s: personen met een bijstandsuitkering, de ondersteuning door gemeenten in het algemeen en aan mensen met een arbeidsbeperking in het bijzonder.

Factsheet uitvoering Participatiewet 2015-2019 (PDF | 5 pagina's | 416 kB)

Van deze factsheet bestaat ook een verkorte versie met cijfers over de uitvoering van de Participatiewet.

Of lees verder over de gevolgen van de Participatiewet voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening.