Eenvoudige samenvatting Inspraak in de Wmcz 2018

Samenvatting van de handreiking voor zorgorganisaties en cliëntenraden over inspraak zoals die is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

Eenvoudige samenvatting Inspraak in de Wmcz 2018 (PDF | 4 pagina's | 78 kB)