Inspraak in de Wmcz 2018

Handreiking voor zorgorganisaties en cliëntenraden over inspraak zoals die is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). De Wmcz 2018 treedt 1 juli 2020 in werking.