Ruimte in Regels, een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen

De nieuwe brochure ‘Ruimte in regels - een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen’ geeft antwoorden op veelgehoorde vragen van docenten en beleidsmakers over maatwerkonderwijs voor volwassenen die werken of werk zoeken. In de brochure is informatie te vinden over de ruimte in de regels voor het mbo. De brochure is bedoeld voor zowel bekostigde en niet-bekostigde mbo-instellingen. In de brochure wordt onder meer ingegaan op de mogelijkheden voor maatwerk bij de bol en bbl, de derde leerweg, examinering, certificaten en verklaringen en financieringsmogelijkheden.

Als bijlage bij de brochure is hier ook een totaaloverzicht van het onderwijsaanbod van de mbo-instellingen te vinden.

Ruimte in Regels, een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen (PDF | 48 pagina's | 1,8 MB)

Overzicht onderwijsaanbod mbo-instellingen (printversie) (PDF | 2 pagina's | 60 kB)

De brochure is een productie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En is in samenwerking gemaakt met de MBO Raad, NRTO, de Kennispunten LLO en MBO Onderwijs & Examinering, en de Inspectie van het Onderwijs. Samen met professionals van een aantal mbo-instellingen vanuit het bekostigd en niet-bekostigd onderwijs zijn de belangrijkste vragen en antwoorden tot stand gekomen.

Op de website van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering zijn er ook diverse handreikingen gepubliceerd met verdiepende informatie.

In een snel veranderende arbeidsmarkt is een leven lang ontwikkelen
voor iedereen belangrijk.

Daarom werken we hard om dit middels MBO-onderwijs mogelijk te maken.

Bijvoorbeeld via maatwerkonderwijs voor volwassen die werken of
op zoek zijn naar werk.

Steeds meer MBO-instellingen bieden dit aan maar hierbij ontstaan vragen vanuit beleidsmakers, docenten en regionale gesprekspartners.

Daarom is er nu de brochure ‘Ruimte in regels’.

Hierin staan antwoorden op vragen van docenten en beleidsmakers die betrekking hebben op een leven lang ontwikkelen.

De brochure licht toe waar de ruimte voor bekostigde en niet-bekostigde
MBO-instellingen zit en hoe zij deze ruimte kunnen gebruiken om
binnen hun eigen beleid innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s te
ontwikkelen.

Volwassenen die jarenlange werk- en leerervaring hebben hoeven in
veel gevallen niet al het onderwijs te volgen.

De instelling mag voor deze groep onder bepaalde voorwaarden afwijken van de urennorm of vrijstellingen voor examens geven.

De derde leerweg biedt nog meer ruimte voor maatwerk omdat hier geen regels voor de urennorm of studieduur gelden.

Ook kunnen instellingen certificaattrajecten aanbieden met voor de arbeidsmarkt relevante onderdelen van MBO-opleidingen.

Weten hoe dit precies werkt?

Raadpleeg de brochure via www.rijksoverheid.nl/ruimteinregelsmbo-levenlangontwikkelen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op het gebied van leven lang ontwikkelen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Vergroot afbeelding Logo van de Europese Unie met de tekst: "Co-funded by the European Union"
Beeld: ©Europese Commissie